Naša nová stránka: www.macickovodobra.sk/

2% z dane

Darujte nám 2 % z dane aj v roku 2021

 
Tlačivá na stiahnutie
 

Ak ste fyzická osoba - zamestnanec, nezabudnite do 15. februára 20201 požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2 %.  

Potvrdenie a zaplatení dane spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní 2% je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.  

Prosíme, nenecajte prepadnúť svoju šancu pomôcť nám dvoma % z dane !

 

Tlačivá na stiahnutie   

potvrdenie-o-zaplateni-dane.pdf (67164)

vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf (108 kB)

Údaje pre poukázanie 2 %

 IČO: 42409217

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Mačičkovo Dobrá

Ulica: Hlavná

Súpis./orientačné číslo: 30/11

PSČ: 076 41 

Obec: DOBRÁ

Ak potrebujete ďalšie údaje: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3257829454e4d2a84d

  

Ďakujeme

               heart