Naša nová stránka: www.macickovodobra.sk/

2% z dane

Darujte nám 2 % z dane aj v roku 2019

Tlačivá na stiahnutie

Ak ste fyzická osoba - zamestnanec, nezabudnite do 15. februára 2019 požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2 %.  

Potvrdenie a zaplatení dane spolu s vyplneným Vyhlásením o poukázaní 2% je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 30. apríla 2019.  

 

Prosíme, nenechajte prepadnúť svoju šancu pomôcť nám dvoma % z dane !

 

   Tlačivá na stiahnutie    

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov
Vyhlasenie
 


 

 

Údaje pre poukázanie 2 %

 IČO: 42409217

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Mačičkovo Dobrá

Ulica: Hlavná

Súpis./orientačné číslo: 30/11

PSČ: 076 41 

Obec: DOBRÁ

  

Ďakujeme

               heart